วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
"ถ้าอยากเริ่มต้นใหม่
เราต้องใช้พลังของหัวใจเราเอง

ถ้าอยากจะเิริ่มต้นใหม่..
ต้องมีเป้าหมาย มีทิศทาง

ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่..
ต้องวางแผน ต้องไม่ประมาท

ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่..
ต้องใช้สติ ต้องรอบคอบ

ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่..
ต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ พร้อมจะผจญภัย

ถ้าอยากจะเิริ่มต้นใหม่..
ต้องเริ่มเพราะ "รักชีวิตของเรา"

มิใช่เพราะเพื่อใคร

โดย. วินนี่ สุริยะไชย
ที่มา. หนังสือ "ความคิดดีๆ ทำชีวิตให้มีความสุข"
ภาพจาก. อินเทอร์เนต

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คำสอนของ "หลวงปู่เขียน ฐิตสีธล วัดรังสีปาลิวัน จังหวัดกาฬสิทธุ์""ชีวิตวันหนึ่ง คืนหนึ่ง
รู้สึกว่าจะน้อยมากสำหรับที่จะทำความพากเพียร
..ไม่เพียงพอเลย..
วันหนึ่งๆ มีแต่ต้อนรับผู้คน พูกคุยเรื่องราวต่างๆ
เสียเวลาทำความเพียร
เป็นการทำชีวิตให้เป็นหมัน
เพราะเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องข้างนอกทั้งนั้น
นอกจากนั้นยังเป็นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจนเกินไป
อันเป็นทางให้เกิดความประมาท"
หลวงปู่เขียน ฐิตสีธล วัดรังสีปาลิวัน จังหวัดกาฬสิทธุ์
ที่มา. หนังสือ ๙๙ คำสอน มหาเถระสายพระป่า แรงศรัทธาคือเข็มทิศชีวิต
โดย. อ.ตุลา พรหมญาณ
ภาพจาก. อินเทอร์เนต